Seminario. Campos de Conocimiento.

Por geografía. España

 • ANGRÉS, G. DE: Los Códices visigóticos de la Catedral de Oviedo. Madrid, 1974.
 • BEER, R.: Handschriftenschätze Spaniens: bericht über eine in den Jahren 1886-1888 durchgefürte Forschungsreise. Amsterdam, 1970.
 • BOUZA ÁLVAREZ, F. J.: Corre manuscrito: una historia cultural del Siglo de Oro. Madrid, 2001.
 • De libros y bibliotecas: homenaje a Rocío Caracuel. Sevilla, 1995.
 • Codex biblicus legionensis: veinte estudios. León, 1999.
 • Coloquio sobre Circulación de Códices y Escritos entre Europa y la Península en los Siglos VIII-XIII: 16-19 septiembre 1982: actas. Santiago de Compostela, 1988.
 • DÍAZ Y DÍAZ, M. C.: Manuscritos visigóticos del sur de la península: ensayo de distribución regional. Sevilla, 1995.
 • LECLERCQ, J.: Textes et manuscrits de quelques bibliothèques d'Espagne. Madrid, 1949.  
 • LI, A. DE: Reportorio de los tiempos. London, 1999.
 • LÓPEZ-VIDRIERO, Mª L.; CÁTEDRA, P. M.: El Libro antiguo español: actas del primer Coloquio Internacional, Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1986. Salamanca, 1988.
 • LÓPEZ-VIDRIERO, Mª L.; CÁTEDRA, P. M.: El Libro antiguo español: actas del segundo Coloquio Internacional (Madrid). Salamanca, 1992.
 • MILLARES CARLO, A.: Manuscritos visigóticos: notas bibliográficas. [s.n.], 1961. [separata de: Hispania sacra, num. 28, 1961]
 • MUÑOZ Y RIVERO, J.: Idioma y escritura de España: libro de lectura de manuscrito antiguo para las escuelas de primera enseñanza por D. Jesús Muñoz y Rivero. Madrid., 1888.
 • MUÑOZ JIMENEZ, Mª J.: El Manuscrito 10.098 de la Biblioteca Nacional. Madrid, 1982.
 • NABOT Y TOMÁS, F.: Los cartularios de las catedrales y monasterios de España en la Edad Media. Barcelona, 1924.      
 • ROUDIL, J.: La tradition d'écriture des Flores de derecho: réalisation de vingt-deux scripteurs: propost attribué à Jacobo de Junta, el de las leyes; construction et étude de Jean Roudil. Paris, 2000.

Andalucia

 • ÁLVAREZ MÁRQUEZ, Mª DEL C.: El Libro manuscrito en Sevilla (siglo XVI). Sevilla, 2000.

Asturias

 • FERNÁNDEZ VALLINA, E.; SANZ FUENTES, Mª J.; RODRÍGUEZ DÍAZ, E.: Liber testamentorum ecclesiae ovetensis. Barcelona, 1995.

Castilla

 • Las Edades del hombre: libros y documentos en la iglesia de Castilla y León. Burgos, 1990.
 • SARRIÁ, A. (comisaria de exposición): Los Reyes bibliófilos: Madrid, Biblioteca Nacional Junio-Septiembre 1986. Madrid, 1986.
 • VIVANCOS, M. C.: El scriptorium silense y los orígenes de la lengua castellana. Valladolid, 1995.

Catalunya

 • ACEBRÓN RUIZ, J. (ed.): Flors de virtut: facsímil de l'incunable de 1489 (Enric Botel, Lleida). Lleida, 2000.
 • ALTURO PERUCHO, J.: Història del llibre manuscrit a Catalunya. Barcelona, 2003.
 • BEER, R.: Los Manuscrits del Monastir de Santa Maria de Ripoll. Barcelona, 1910.
 • BOHIGAS, P.: Mirall d'una llarga vida: a Pere Bohigas, centenari. [Edició a cura d'Antoni Badia i Margarit, Germà Colón, Domènech, Josep Moran i Ocerinjauregui]. Barcelona, 2001.
 • BOHIGAS, P.: Sobre manuscrits i biblioteques. [pròleg d'Amadeu-J. Soberanas i Lleó]. Barcelona, 1985.
 • COLOMER I SALOMÓ, J.: Tres manuscrits sobre l'ofici de l'Almoina del Monestir de Santa María de Ripoll, 924-1828. [Treball de recerca - Universitat Autònoma de Barcelona, 2005. Direcció: Ramon Martí i Castelló].
 • FLOS I CALCAT, F.: Manuscrit català compost d'autogràfs de tots els mestres en gay saber y d'altres poetes y prosistes catalans; recullits y ordenats per en Francisco Flos y Calcat. Barcelona, 1908.
 • GIRONÉS GUILLEM, I.: Els Pergamins d'Ontinyent. Ontinyent, 1991.
 • GÓMEZ I PALLARÉS, J.: Studia Chronologica: estudios sobre manuscritos latinos de cómputo. Madrid, 1999.       
 • LLABRÉS I QUINTANA, G.: Estudi histórich y literari escrit per En Gabriel Llabrés Cançoner dels Comtes d'Urgell. Barcelona, 1907.
 • MADURELL I MARIMON, J. Mª: Manuscrits en català anteriors a la impremta (1321-1474): contribució al seu estudi. Barcelona, 1974.
 • Manuscrits de lírica trobadoresca medieval [Microforma]; [S.l. : s.n.] [26 microbobines  ; 35 mm.]. Conté: Bob.1. Ms. D, Módena (Biblioteca Estense), a, R, 4.4. - Bob.2. Ms. Fa, Florència (Bib. Riccardina), 2814 - Bob.3. Ms. Q, Florència (Bib. Ricc.), 2909 - Bob.4. Ms. q, Aix. (Bib. de l'Académie), MO63 - Bob.5. Ms. Veag, Barcelona (Bib. de Catalunya), 7 i 8 - Bob.6. Ms. N, Nova York (Morgan Library), 819 - Bob.7. Ms. g, Roma (Bib. Vaticana, Barberini), lat. 3205 - Bob.8. Ms. b, Roma (Bib. Vaticana, Barberini), lat. 4087 - Bob.9. Ms. J, Florència (Bib. Nazionale), cov. sop. F,4,776. - Bob.10. Ms. V, Venècia (Bib. Marciana), 128 - Bob.11. Ms. ps, París (Bib. Nationale), fr. 23789 - Bob.12. Ms. W, París (Bib. Nat.), fr. 844 - Bob.13. Ms. T, París (Bib. Nat.), fr. 15211 - Bob.14. Ms. M, París (Bib. Nat.), fr. 12473 - Bob.15. Ms. Z, París (Bib. Nat.), fr. 1745 - Bob.16. Ms. X, París (Bib. Nat.), fr.20050 - Bob.17. Ms. C, París (Bib. Nat.), fr. 856 - Bob.18. Ms. E, París (Bib. Nat.), fr. 1749 - Bob.19. Ms.I, París (Bib. Nat.), fr. 854 - Bob.20. Ms. K, París (Bib.Nat.), fr. 12473 - Bob.21. Ms. Y, París (Bib. Nat.), fr. 795 - Bob.22. Ms. f, París (Bib. Nat.), fr. 12472 - Bob.23. Ms. B, París (Bib. Nat.), fr. 1592 - Bob.24. Ms. R, París (Bib. Nat.), fr. 22543 - Bob.25-26. Ms. P, Florència (Bib. Laurenziana), pl. XLI, 42.         
 • MARTÍN, E.; SANTACANA,. J.: Sants i malts (sic) esperits: manuscrit d'un rector del barroc. Calafell, 2001.        
 • MATEO RIPOLL, V.: El Clero y los libros: catálogo de la biblioteca del Seminario de San Miguel de Orihuela (siglos XV-XVI). Alicante, 2002.
 • MUNDÓ, A. M.: El Cod. Parisinus lat.2036 y sus añadiduras hispánicas. Madrid, 1952.
 • MUNDÓ, A. M.; MAYER, M. (dirs.): Estudis sobre textos i còdexs medievals de Catalunya. Barcelona, 1983.
 • OLIVAR, A.: El Fragmento de sacramentario Ms. 819 de Montserrat, [s.l.] : [s.n.], 1948. Separata de: Hispania sacra, vol. 1, 1948. [Nota: Amb: La Biblioteca y el Archivo de Montserrat -- Notes entorn de les butlles papals catalanes més antigues / Anscari Mundó -- La Col·lecció de papirs de Montserrat / Anscari Mundó -- El Sacramentario aragonés ms. 815 de la Biblioteca de Montserrat / Alejandro Olivar -- Los Textos raros o hasta ahora inéditos del Sacramentario ms. 815 de Montserrat / Alejandro Olivar -- El Proser-troper Montserrat 73 / Anscari Mundó -- Sermó inèdit sobre Sant Pau de Narbona atribuït al bisbe Oliva de Vic / Anscari M. Mundó – Els Manuscrits andorrans conservats a la Biblioteca de Montserrat / Alexandre Olivar.].
 • PUIG I USTRELL, P.: Els Pergamins documentals: naturalesa, tractament arxivístic i contingut diplomàtic. Barcelona, 1995.
 • PUJOL, P.: Documents en vulgar dels segles XI, XII & XIII procedents del Bisbat de la Seu d'Urgell. Barcelona, 1913.
 • ROBLES, L.: Escritores dominicos de la Corona d'Aragó: siglos XIII-XV. Salamanca, 1971.
 • RUBIÓ VELA, A.: Epistolari de la València medieval. València, 1985-1998.
 • RUÍZ-DOMÈNEC, J. E. (ed.): Primera proposició de Carles d'Habsburg a les Corts de Barcelona (16 de febrer de 1519); Segona proposició de Carles d'Habsburg a les Corts de Barcelona (13 de maig de 1519). Ed. facsímil. Barcelona, 2004.
 • VILARRUBIAS, F. A.: Noticia de una colección de papeles de José Massanés y  Mestres, 1777-1857, y Josefa Massanés de González, 1811-1887 existentes en la sección de manuscritos [de la Biblioteca Central de la Diputación de Barcelona]. Barcelona, 1966.

© 2017 - Todos los derechos reservados

XHTML Valido ¡CSS Válido!